पाकिस्तान सरकारबाट प्राप्त MBBS/BDS छात्रवृत्तिका लागि आवेदन सम्बन्धी सूचना।


Attached Documents
Title Size Type View Download
PTAP_Aplication_2075_MBBS,_BDS,_D 77 Kb application/pdf View Download
Pakistan_PTAP_Scholarship_2018-19_MBBS_website_Notice 90 Kb application/pdf View Download