मिति २०७५ भाद्र १४ र १५ गते २ दिन काठमाडौं उपत्यकाका शिक्षण संस्था विदा गर्ने सम्बन्धी स्थानीय तहका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७५ भाद्र १२ गतेको पत्र

मिति २०७५ भाद्र १४ र १५ गते २ दिन काठमाडौं उपत्यकाका शिक्षण संस्था विदा गर्ने सम्बन्धी स्थानीय तहका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७५ भाद्र १२ गतेको पत्र


Attached Documents
Title Size Type View Download
notice_about_bida_from_federal_ministry 553 Kb image/jpeg View Download