नेपाल विद्याभूषण तथा नेपाल छात्रा विद्यापदक २०७५ सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

नेपाल विद्याभूषण तथा नेपाल छात्रा विद्यापदक २०७५ सम्बन्धी उच्च शिक्षा शाखाको अत्यन्त जरूरी सूचना

२०७५ साल भाद्र २३ गते (तदनुसार सेप्टेम्बर ८, २०१८) का दिन राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा प्रदान हुने “नेपाल विद्याभूषण” तथा “नेपाल छात्रा विद्यापदक” का लागि  सिफारिस हुनु भएका तपसिलका महानुभावहरुले २०७५ साल भाद्र २१ गतेका दिन दिनको ११ बजेदेखि सोही दिनको ३ बजेसम्म यस शाखामा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उल्लेखित नामावलीमा कसैको नाम र विवरणमा फरक देखिएमा मिति २०७५।०५।१४ गतेसम्म कार्यालयमा समय भित्र सम्पर्क गर्न वा फोन नं. ४२००३६२ मा टिपाउनु हुन समेत अनुरोध छ । 


Attached Documents
Title Size Type View Download
Notice_for_Padak 287 Kb application/pdf View Download