S.N. Publish Date Title Detail
1 2020-09-25 त्रिभुवन विश्ववविद्यालय अन्तर्गतका केही कलेजमा निशुल्क छात्रवृत्तिमा BSc Ag अध्ययन गर्न आवेदन दिएका उम्मेदवारहरुको पूर्वमनोनयन सूची प्रकाशन गरिएको
2 2020-09-22 विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना, २०७७
3 2020-09-22 विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना, २०७७
4 2020-09-21 थाइल्याण्डको Siridhorn International Institute of Technology, Thammasat, Thailand मा विभिन्न विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर लागि सूचना जारी भएको सूचना
5 2020-09-21 त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका केहि कलेजहरुमा BSc Ag विषयमा नि:शुल्क तथा आंशिक छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
6 2020-09-20 निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्ने / गराउने सम्बन्धमा
7 2020-09-16 यस मन्त्रालय मिति २०७७|०५|३१ को निर्णयानुसार सरुवा भएको तथा काज खटाइएका कर्मचारीको विवरण
8 2020-09-15 Nuclear Power Plant Engineering and Energy and Policy and Engineering विषयमा अध्ययन / छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी सूचना
9 2020-09-13 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अत्यन्त जरुरी सूचना
10 2020-09-13 JDS अध्ययन / छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी सूचना
11 2020-09-13 अध्ययन / तालिममा मनोनयन सम्बन्धी सूचना
12 2020-09-10 वि‍एस्सी (B.SC. Agriculture) विषयको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न आवेदन दिने सम्बन्धी जरुरी सूचना
13 2020-09-10 विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना
14 2020-09-10 विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७
15 2020-09-06 प्रेस विज्ञप्ति (शिक्षा दिवस सम्बन्धमा)
16 2020-08-30 सिद्धान्त क्याम्पस गैडाकोट नवलपरासी (सुस्तापूर्व ) मा विएस्सी फरेष्ट्री विषयको छात्रवृत्तिमा मनोनयन सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
17 2020-08-30 कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर अन्तर्गतका कलेजहरुमा विएस्सी कृषि विषयको छात्रवृत्तिको मनोनयन सूची प्रकाशन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
18 2020-08-30 नेपाल विद्याभूषण,नेपाल प्रविधि विद्याभूषण, नेपाल छात्रा विद्यापदक र राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार सम्बन्धी निर्देशिका २०७७
19 2020-08-23 तालिममा सहभागि हुन निवेदन दिने बारे
20 2020-08-07 अत्यन्त जरुरी सूचना