S.N. Publish Date Title Detail
1 2020-01-22 मनोनयनसूचीबाट नाम हटाइएको तथा वैकल्पिक उम्मेदवारलाई मनोनयन गरिएको सम्बन्धी अन्यन्त जरुरी सूचना
2 2020-01-19 त्रि.वि.वि. र काठमाडौँ विश्वविद्यालयअन्तर्गत BDS र काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गत BSc Nursing विषयको छात्रवृतिमा पूर्वमनोनयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
3 2020-01-19 त्रि.वि.वि. अन्तर्गत BSc.MIT/ Bsc.MLT/BPH/ B.Pharmacy (Health Science) विषयको छात्रवृतिमा पूर्वमनोनयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
4 2020-01-15 त्रि.वि.वि अन्तर्गत B.Optom, BASLP, Perfusion Technology(GS) विषयको छात्रवृतिमा मनोनयन सम्बन्धी सूचना
5 2020-01-15 त्रि.वि.वि अन्तर्गत काठमाडौँ फरेष्ट्री कलेजका लागि B.Sc Forestry विषयको छात्रवृतिमा मनोनयन सम्बन्धी सूचना
6 2020-01-12 पदपुर्ति र विज्ञापन सम्बन्धमा
7 2020-01-09 त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तरगतका कलेजहरूमा MBBS विषयको छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
8 2020-01-09 राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने सम्बन्धमा
9 2020-01-06 Nepal School Sector Development Program Joint Review Meeting -Aide Meoire 2019
10 2020-01-06 पदपुर्ति सम्बन्धी माग स्थगित गर्ने सम्बन्धी सूचना
11 2020-01-03 Technical and Vocational Education Skills Development- TVESD
12 2020-01-03 Technical and Vocational Education and Skills Development -TVESD
13 2020-01-02 त्रि.वि.वि. अन्तर्गत BSc. MLT/ Bsc.MIT/BPH/ B.Pharmacy (Health Science) विषयको कलेज प्राथमिकता फारम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
14 2020-01-02 B.Sc. Forestry विषयमा नि:शुल्क तथा आंशिक छात्रवृतिमा मनोनयनका लागि दरखास्त माग सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
15 2020-01-02 B.Perfusion Technology(Health Science), विषयको छात्रवृतिका लागिआवेदन दिने सम्बन्धी जरुरी सूचना
16 2020-01-02 B.optom, BASLP, B.Perfusion Technology(General Science) विषयको छात्रवृतिको पूर्वमनोनयन सूची
17 2019-12-30 Press Release
18 2019-12-30 Press Release
19 2019-12-30 सेनेटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन ) कार्यविधि २०७६
20 2019-12-29 त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत BAMS, BSc MLT(General Science), BSc MIT(General Science), BPH(General Science), B.Pharmacy(General Science), BSc Nursing(Femal), BSc Nursing(Male) र BNS, विषयको चत्रवृतिमा प्राप्त सिटको साधारण तथा आरक्षणगत सिट विभाजन सम्बन्धी जरुरि सूचना