S.N. Publish Date Title Detail
1 2020-08-30 कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर अन्तर्गतका कलेजहरुमा विएस्सी कृषि विषयको छात्रवृत्तिको मनोनयन सूची प्रकाशन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
2 2020-08-30 नेपाल विद्याभूषण,नेपाल प्रविधि विद्याभूषण, नेपाल छात्रा विद्यापदक र राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार सम्बन्धी निर्देशिका २०७७
3 2020-08-23 तालिममा सहभागि हुन निवेदन दिने बारे
4 2020-08-07 अत्यन्त जरुरी सूचना
5 2020-08-19 स्नातक तहको वनविज्ञान विषयको योग्यताक्रम सूची र अद्यावधिक पूर्वमनोनयन सूचीको प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
6 2020-08-19 स्नातक तहको कृषि विषयको योग्यताक्रम तथा पूर्वमनोनयनसूची प्रकाशन गरिएको सूचना
7 2020-08-14 २०७६ पुस देखि २०७७ असार सम्म सम्पादित प्रमुख कृयाकलापहरु
8 2020-08-13 आलोपालो कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा
9 2020-08-12 BSc Forestry र BSc Agriculture को आवेदन सम्बन्धी सूचना
10 2020-08-02 Nepal SSDP BRM Aide Memoire
11 2020-07-29 सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा
12 2020-07-27 Public Assets Management System(PAMS) लागू गर्ने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी
13 2020-07-26 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा
14 2020-07-21 नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत श्री मिथिला आयुर्वेद कलेज तथा अनुसन्धान केन्द्र, जनकपुरबाट प्राप्त भएको BAMS विषयको छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी
15 2020-07-21 नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत श्री मिथिला आयुर्वेद कलेज तथा अनुसन्धान केन्द्र, जनकपुरबाट प्राप्त भएको BAMS विषयको छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी
16 2020-07-19 Press Release
17 2020-07-17 परीक्षा (संचालन तथा व्यवस्थापन ) कार्यविधि २०७७
18 2020-07-17 Notice Regarding No Objection Letter
19 2020-07-15 Press Release regarding Online NOC
20 2020-07-14 Nepal National Framework (Sustainable Development Goal 4: Education 2030)