S.N. Publish Date Title Detail
1 2020-04-05 बजेट रोक्का सम्बन्धमा
2 2020-03-20 चीन सरकारबाट प्राप्त भएको स्नातकोत्तर तहको पूर्वमनोनयन सम्बन्धी जरुरी सूचना
3 2020-03-20 KOICA/TICA अध्ययन /छात्रवृतिमा मनोनयन सम्बन्धी सूचना
4 2020-03-20 Sakura Science Plan मा सहभागिताका लागि सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको लागि सूचना
5 2020-03-18 अत्यन्त जरूरी सूचना
6 2020-03-17 माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यू बाट जारी भएको अपिल
7 2020-03-16 खारेजी गरिएका कलेजहरुका सूची
8 2020-03-16 शिक्षासँगै कमाई कार्यक्रममा अभिप्रेरित गर्न शैक्षिक संस्थालाई उत्प्रेरणाकार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थप्रस्तावआह्वान गरिएको सूचना
9 2020-03-16 कोरोना भारइरस (COVID-19) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वयंसेवक परिचालन गर्ने गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना
10 2020-03-15 विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिइ सञ्चालन भएका शिक्षणसंस्थाहरुको अध्यावधिक सूची
11 0000-00-00 प्रेस विज्ञप्ति
12 2020-03-06 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम सम्बन्धमा बिद्यालयरशिक्षण संस्था, विद्यार्थी, शिक्षक, तथा अभिभावकमा अनुरोध
13 2020-03-03 Notice
14 2020-03-03 नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट प्राप्त भएको स्नातक तह आयुर्वेद (BAMS) विषयको छात्रवृत्तिमा दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरुको मनोनयन तथा (SLTC) छात्रवृत्ति कोटामा सिफारिस सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
15 2020-02-27 नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबात प्राप्त BAMS विषयको छात्रबृत्तिको योग्यता कायम तथा पूर्वमनोनयन सम्बन्धी जरुरी सूचना
16 2020-02-27 चीन सरकारबाट प्राप्त भएकोस्नातकोत्तर तहको छात्रबृत्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको जरुरी सूचना 
17 2020-02-26 राष्ट्पति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यविधि २०७६
18 2020-02-23 Srilanka Technology Campus(SLTC)छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गर्न चाहनेहरुलाई दरखास्त दिन पुनः आव्हान गरिएको सम्बन्धी जरुरी सूचना
19 2020-02-16 नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालबाट प्राप्त भएको स्नातक तह आयुर्वेद ( BAMS) विषयको छात्रवृत्तिमा दरखास्त आह्वान गरिएको जरुरी सूचना ।
20 2020-02-14 युवा उद्यमीका प्रेरणादायी कथा