काठमाडौँ  विश्वविद्यालयको BSC Nursing का लागि छात्रवृति सम्बन्धी सूचना

शैक्षिक वर्ष २०७६ का लागि  काठमाडौँ  विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त स्वदेशी लगानीका निजी शिक्षण संस्थामा १० प्रतिशत तथा विदेशी शिक्षण संस्थामा २० प्रतिशत प्राप्त हुने BSC Nursing, विषयको छात्रवृतिमा मनोनयन गर्न योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि दरखास्त दिने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना


Attached Documents
Title Size Type View Download
KU_Notice 116 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links