MBBS/BDS विषयमा छात्रवृत्तिका लागि आवेदन गरेका र कागजात नमिलेका आवेदकहरूलाई छात्रवृत्ति शाखामा शीघ्र सम्पर्क राख्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

 MBBS/BDS  विषयमा छात्रवृत्तिका लागि आवेदन गरेका र कागजात नमिलेका आवेदकहरूलाई छात्रवृत्ति शाखामा शीघ्र सम्पर्क राख्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

 


Attached Documents
Title Size Type View Download
Notice_for_the_website 101 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links