त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सस्थांनको BDS विषयका लागि उम्मेदवारहरुको योग्यता सूची

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सस्थांनको  BDS विषयका लागि उम्मेदवारहरुको योग्यता सूची


Attached Documents
Title Size Type View Download
Notice_of_IOM5 206 Kb application/pdf View Download