शिक्षण संस्था स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड सम्बन्धी सूचना

शिक्षण संस्था स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड सम्बन्धी सूचना 


Attached Documents
Title Size Type View Download
शिक्षण संस्था स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक मापदण्ड 166 Kb application/pdf View Download