नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत श्री मिथिला आयुर्वेद कलेज तथा अनुसन्धान केन्द्रबाट प्राप्त भएको स्नातक तह आयुर्वेद विषयको छात्रवृत्तिमा दरखास्त आह्वान गरिएको जरुरी सूचना

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत श्री मिथिला आयुर्वेद कलेज तथा अनुसन्धान केन्द्रबाट प्राप्त भएको स्नातक तह आयुर्वेद विषयको छात्रवृत्तिमा दरखास्त आह्वान गरिएको जरुरी सूचना


Attached Documents
Title Size Type View Download
Notice_of_Scholarship_for_BAMS 140 Kb application/pdf View Download