कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर अन्तर्गतका कलेजहरुमा विएस्सी कृषि विषयमा नि:शुल्क तथा आंशिक छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम सूची प्रकाशन सम्बन्धि

कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर अन्तर्गतका कलेजहरुमा विएस्सी कृषि  विषयमा नि:शुल्क तथा आंशिक छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम सूची प्रकाशन सम्बन्धि   


Attached Documents
Title Size Type View Download
notice_of_BSc_Agriculture_20761 140 Kb application/pdf View Download