चीनसरकारद्वारा प्राप्त स्नातकोत्तर तहको MSc Agriculture र MSc Forestry विषयको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न इच्छुक नेपाली उम्मेद्वारहरूका लागि दरखास्त फाराम भर्ने बारे जरुरी सूचना

चीनसरकारद्वारा प्राप्त स्नातकोत्तर तहको  MSc Agriculture  र  MSc Forestry विषयको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न इच्छुक नेपाली उम्मेद्वारहरूका लागि   दरखास्त फाराम भर्ने बारे जरुरी सूचना


Attached Documents
Title Size Type View Download
MSc_Forestry_Agriculture_Scholarship 444 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links