विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा संचालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०५९ दोस्रो संशोधन २०७४ सहित

विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा संचालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०५९ दोस्रो संशोधन २०७४ सहित


Attached Documents
Title Size Type View Download
foreign_affiliation_directives 1094 Kb application/pdf View Download