विदेशी विश्वविद्यालयको सम्वन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सबै शिक्षण संस्था तथा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना

विदेशी विश्वविद्यालयको सम्वन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सबै शिक्षण संस्था तथा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना 


Attached Documents
Title Size Type View Download
notice_2074unicode 150 Kb application/pdf View Download